Jump to content

Regulamin Forum


Jaskrowy
 Share

Recommended Posts

[Image: 5yPpsLx.png]
       Wstęp

 
Witaj na forum Gothic 2 Online. Jest dla nas bardzo ważne, by wizyty na naszym forum były dla każdego przyjemnym doświadczeniem, czego podstawą jest wzajemny szacunek między użytkownikami. Niniejszy spis zasad reguluje wiele aspektów korzystania z forum, a jego znajomość jest niezbędna, by móc swobodnie z niego korzystać, dlatego też prosimy o zapoznanie się z nim przed wykonaniem jakichkolwiek działań.
 
 

1. Postanowienia Ogólne
(Informacje traktujące ogólnikowo o obowiązku przestrzegania regulaminu forum)

 
1.1 • Niniejszy regulamin obowiązuje każdego użytkownika strony https://gothic-online.com.pl/forum/.
 

 • 1.1a ▫ Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
 • 1.1b ▫ Reperkusje w przypadku nie dostosowania się do obowiązujących zasad będą jednakowe dla wszystkich użytkowników.
 • 1.1c ▫ Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania ani też nie umniejsza kar w przypadku jego naruszeń.

 
1.2 • Każdy użytkownik rejestrujący się na witrynie https://gothic-online.com.pl/forum/ automatycznie akceptuje postanowienia obowiązującego na niej regulaminu.
1.3 • Niniejszy regulamin jest własnością strony https://gothic-online.com.pl/forum/.
 

 • 1.3a ▫ Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w dowolnym momencie.
 • 1.3b ▫ Administracja nie jest zobowiązana do informowania użytkowników o każdej zmianie treści regulaminu.

 
1.4 • Każdy użytkownik zobligowany jest, by zapoznać się z treścią dodatkowych regulaminów obowiązujących w konkretnych działach (o ile takowe istnieją) przed utworzeniem w nich nowego wątku, gdyż znajdują się w nich szablony, do których należy się zastosować pisząc nowy temat.
1.5 • Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania niniejszego regulaminu na stronach innych niż https://gothic-online.com.pl/forum/.
1.6 • Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych na stronie https://gothic-online.com.pl/forum/ na innych stronach.
1.7 • Kary za nieprzestrzeganie regulaminu nadawane są przez zespół na podstawie obowiązującego systemu kar.
 

 • 1.7a ▫ System kar jest szczegółowo opisany w punkcie szóstym.

 1.8 Autor udostępniający zasoby na stronach poświęconym zasobom programowania lub inne musi liczyć się z utratą praw do danego podmiotu i możliwość wykorzystania danego podmiotu do celów reklamowych bądź poradników przez Gothic 2 Online Team. Jeżeli twórca strony nie jest autorem podmiotu musi liczyć się z konsekwencjami udostępniania podmiotu.

 


 

2. Niedozwolone treści
(Dotyczy między innymi postów, tytułów tematów, nazw i tytułów użytkownika, avatarów oraz sygnatur)

 
2.1 • Na forum zakazuje się umieszczania treści łamiących zasady netykiety, czyli treści:
 

 • 2.1a ▫ Pornograficznych lub w jakikolwiek sposób nawiązujących do pornografii, jak i również innych treści obscenicznych przeznaczonych do odbioru wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 • 2.1b ▫ Brutalnych, ukazujących przemoc, jak i nawołujących do przemocy.
 • 2.1c ▫ Nagminnych słów wulgarnych, także nagminnych wulgaryzmów w formie ocenzurowanej, między innymi poprzez gwiazdkowanie, przekręcanie liter lub napisanych w taki sposób, że czyta się je jako wulgaryzmy, na przykład wykorzystując fonetykę języka angielskiego.
 • 2.1d ▫ Obrażających użytkowników forum, Administrację lub inne osoby, na przykład osoby publiczne. 
 • 2.1e ▫ Zawierających groźby odnoszące się do życia rzeczywistego. Dotyczy to również wulgaryzmów użytych w formie ocenzurowanej oraz cytatów zawierających wyrazy wulgarne lub obraźliwe - zwłaszcza z innych postów, wiadomości z gry bądź komunikatorów internetowych.
 • 2.1f ▫ Wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej lub innych przejawów dyskryminacji, a także stosowania obraźliwego nazewnictwa w stosunku do osób lub grup społecznych sugerując się ich statusem publicznym, orientacją polityczną i/lub seksualną oraz światopoglądową. 
 • 2.1g ▫ Propagujących hasła i symbole związane z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze lub nienawiści, na przykład faszyzm lub nazizm.
 • 2.1h ▫ Łamiących prawo, na przykład prawa autorskie i pokrewne, jak i również propagujących łamanie prawa, na przykład piractwo komputerowe.
 • 2.1i ▫ Zawierających jawne reklamy produktów, usług i tym podobnych, przynoszące komuś zyski, zarówno w formie ogłoszeń, jak i ofert handlowych typu wymiana, sprzedaż, kupno.
 • 2.1j ▫ Propagujących używki takie jak alkohol, papierosy, narkotyki lub inne środki odurzające i uzależniające.
 • 2.1k ▫ Innych kontrowersyjnych, naruszających zasady życia współczesnego, uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe, np. prowokowanie, czy podsycanie wrogiej atmosfery.

 
2.2 • Mając na względzie bezpieczeństwo i prywatność użytkowników forum, zakazuje się upubliczniania prywatnych informacji takich jak:
 

 • 2.2a ▫ Dane logowania, hasła i tym podobne.
 • 2.2b ▫ Numery sesji z for i stron internetowych.
 • 2.2c ▫ Treści wiadomości prywatnych z forum, gier lub komunikatorów internetowych.

 
2.3 • Zabrania się publikowania odnośników takich jak:
 

 • 2.3a ▫ Odnośniki prowadzące do stron mogących być podejrzanymi o zawieranie wirusów i koni trojańskich, jak i również wszelkiej maści złośliwych skryptów utrudniających korzystanie z forum lub komputera. 
 • 2.3b ▫ Linki referencyjne do gier przeglądarkowych i innych tym podobnych odnośników, umożliwiających zysk w jakiejkolwiek formie użytkownikowi udostępniającemu taki odnośnik lub innym osobom z nim powiązanym. 

 
 
2.4 • Zabrania się umieszczania reklam innych platform multiplayer do gry Gothic.
 

 • 2.4a ▫ Publikowanie innego rodzaju reklam wymaga zgody Administracji.

 
2.5 • Zabrania się umieszczania treści propagujących używanie bugów gry na danym serwerze lub innych niedozwolonych przez regulamin danego serwera działań. 
2.6 • Zabrania się umieszczania treści nawołujących do łamania regulaminu forum.
2.7 • Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za treści umieszczane przez niego na forum.
2.8 • Administracja nie ponosi odpowiedzialności za opublikowane przez użytkowników treści, ani tym bardziej za materiały, do którego prowadzić mogą zamieszczone przez użytkowników odnośniki.
 
 

3. Prowadzenie Dyskusji
(Zasady obowiązujące przy tworzeniu nowych wątków i pisaniu w tematach)

 
3.1 • Zakładając nowy temat na forum użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania poniższych reguł:
 

 • 3.1a ▫ Tematy należy zakładać w odpowiednim dziale, pasującym tematycznie do tworzonego przez użytkownika wątku. W wyborze działu pomóc mogą krótkie, aczkolwiek treściwe opisy znajdujące się pod nazwą każdego działu. W razie dalszych wątpliwości, co do wyboru odpowiedniego działu, można zasięgnąć porady u któregokolwiek członka ekipy.
 • 3.1b ▫ Niedozwolone jest zakładanie tematów, jeżeli w danym dziale istnieje już otwarty wątek o identycznej tematyce lub treści, czy też rozwiązujący dany problem. Dlatego też przed utworzeniem nowego wątku należy użyć modułu wyszukiwania znajdującego się po prawej stronie na pasku nawigacyjnym forum. 
 • 3.1c ▫ Zabronione jest tworzenie na forum kilku identycznych wątków, gdyż jest to traktowane jako spam i jest surowo karane. Dlatego też należy wybrać jeden pasujący dział, tam utworzyć pojedynczy wątek i oczekiwać cierpliwie na odpowiedź. 
 • 3.1d ▫ Tytuł tematu powinien informować o jego treści. Należy więc unikać uogólnień i starać się w kilku słowach przekazać jak najdokładniej to, co mamy do powiedzenia. Oto przykłady tytułów, jakich pisania należy unikać: "Pomocy!!!";  "Mam problem!";  "Propozycja zmian";  "Mam buga"; "Skarga!". Oto przykłady właściwie napisanych tytułów  tematów, które informują o treści wątku: "Pomocy, mój temat zniknął"; "Problem z wgraniem avatara"; "Propozycja zmian: Dział Poradniki".

 
3.2 • Pisząc posty na forum użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania poniższych reguł:
 

 • 3.2a ▫ Treść postów nie może zawierać niedozwolonych treści, o których mowa w punkcie drugim.
 • 3.2b ▫ Użytkownik przedstawiając swój problem w założonym przez niego, nowym temacie, powinien zrobić to czytelnie i rzeczowo, a udzielając odpowiedzi nie powinien zbaczać z tematu, gdyż pisanie nie na temat, zwane potocznie offtopem jest zabronione i karane. 
 • 3.2c ▫ Na forum panuje wolność słowa i wypowiedzi, tak więc użytkownicy mają prawo wnosić swoje zdanie i konstruktywną krytykę do dyskusji, jednakże zabronione jest potępianie i osądzanie opinii i gustu innych użytkowników. 
 • 3.2d ▫ Należy unikać załatwiania spraw prywatnych publicznie, wszelkie kwestie wymagające reakcji określonej osoby należy załatwiać poprzez wiadomości prywatne. Apel na forum jest traktowany jako ostateczność w przypadku niemożności kontaktu z daną osobą z przyczyn technicznych, czy też innych powodów uniemożliwiających nawiązanie bezpośredniego kontaktu.
 • 3.2e ▫ Zabronione jest pisanie postów jeden pod drugim, co potoczne zwane jest double postingiem. Chcąc dopowiedzieć coś do wcześniej napisanego posta należy użyć opcji "Edytuj".
 • 3.2f ▫ Zabrania się nadużywania opcji formatowania tekstu, takich jak na przykład kolorowanie, gdyż są to narzędzia mające służyć podkreśleniu ważnych elementów lub uwidacznianiu nagłówków, a nie pisania całych postów. Wyjątkiem od tej reguły są członkowie ekipy, którzy mają prawo zastosować takie czynności w celu zwrócenia uwagi osób wypowiadających się w danym temacie. 
 • 3.2g ▫ Zabrania się użytkownikom pełnienia roli swoistego moderatora społecznego, co wchodzi w kompetencje faktycznych osób pełniących funkcję moderatora forum. W związku z tym niedozwolone są komentarze typu: "Co za głupota! Niech moderator usunie ten temat", czy też "Po co piszesz drugi taki sam temat, skoro jeden już jest?" . Takie zachowania będą przez zespół tępione i karane jak każde inne wykroczenie na równi ze spamowaniem i tworzeniem offtopu. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest pisanie tego typu komentarzy pod swoją konstruktywną wypowiedzią. 
 • 3.2h ▫ Zabrania się wielokrotnego powtarzania tego samego tekstu, litery lub nadużywania znaków interpunkcyjnych jeden po drugim, co zwane jest potocznie floodowaniem, co jest z kolei innym rodzajem spamu. Przykładem takich niechcianych, rażących tekstów są: "plz plz plz"; "pomocyyyyy"; "!!!!!!!!!!!!" 
 • 3.2i ▫ Zabrania się pisania postów nic nie wnoszących do dyskusji, składających się z samych emotikon albo/oraz pojedynczych lub paru słówek takich jak "bezsens" "lol" i tym podobnych, gdyż takie posty uznawane są jako spam. Wtrącenia takich pojedynczych słów w konstruktywnych wypowiedziach nie stanowi problemu. 
 • 3.2j ▫ Zabrania się umieszczania w postach raptownych i błyskających grafik (nie dotyczy działu offtop).
 • 3.2k ▫ Na forum obowiązuje język polski i tylko tym językiem należy się posługiwać komunikując się z innymi użytkownikami na forum. Inne języki, jak na przykład angielski mogą być wykorzystane do zaprezentowania nazw filmów, seriali, gier i tym podobnych lub pojedynczych zdań w sygnaturze, czy też cytatów. 
 • 3.2l ▫ Należy przestrzegać zasad ortografii i interpunkcji. Zabrania się używania żargonu kaleczącego w jakimkolwiek stopniu język polski. W razie wątpliwości co do poprawnej pisowni konkretnych słów, internet oferuje całą gamę słowników ortograficznych, witryn sprawdzających poprawność pisowni, jak i również odpowiednie umiejscowienie przecinków.
 • 3.2m ▫ Zabrania się cytowania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych lub w jakikolwiek inny sposób łamiących regulamin. Niedozwolone jest również tworzenie piramidek z cytatów. W cytowaniu należy ograniczyć się do jednego, konkretnego fragmentu wypowiedzi, do którego się odnosimy.

 
3.3 • Użytkownicy mają obowiązek zgłaszać tematy, posty i wiadomości prywatne łamiące w jakikolwiek sposób regulamin forum przy pomocy opcji "Zgłoś". Zabrania się nadużywania tej opcji bez wyraźnego powodu.
 
 

4. Avatary
(Ich treść)

 
4.1 • Avatar użytkownika forum musi spełniać następujące kryterium:
 

 • 4.1a ▫ Zakazane jest umieszczanie w avatarze niedozwolonych treści, o których mowa w punkcie drugim. 

 
4.2 • Administracja ma prawo do usuwania nieregulaminowych avatarów i nakładania kar za ich publikowanie.
 
 

5. Konto Użytkownika
(Zasady dotyczące użytkowania konta)

 
5.1 • Konto na forum od momentu rejestracji może być używane tylko i wyłącznie przez jego właściciela. Dzielenie kont może prowadzić do ich zablokowania przez Administrację.
 

 • 5.1a ▫ Zakazuje się handlu i wymianą kontami na forum.

 
5.2 • Zakazuje się tworzenia nowych kont w przypadku, kiedy użytkownik odbywa karę czasowej lub permanentnej blokady konta.
5.3 • Zakazuje się użytkowania konta innego użytkownika w momencie odbywania kary czasowej lub permanentnej blokady własnego konta.
5.4 • Zakazuje się zakładania kont i korzystania z forum poprzez serwery pośredniczące i ich pochodne, takie jak serwery proxy, open proxy czy serwery anonimizujące. 
 

 • 5.4a ▫ Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, kiedy dostawca internetu w sposób wymuszony stosuje serwer pośredniczący. Tak fakt należy bezzwłocznie zgłosić Administracji, aby uniknąć nieporozumień.

 
5.5 • Zakazuje się korzystania z czasowych adresów e-mail, tak zwanych chwilówek.
5.6 • Każdy użytkownik ma prawo apelować o usunięcie swojego konta na forum. W takiej sytuacji należy wysłać wiadomość do Administratora oraz podać przyczynę jaka stoi za prośbą o usunięcie konta.
5.7 • Użytkownicy dokonujący włamań na konta innych użytkowników forum będą surowo karani, a w ostateczności może zostać również zawiadomiony odpowiedni organ śledczy.
 
 

6. System Kar
(Zasady dotyczące wymierzania kar za niestosowanie się przez użytkowników do regulaminu forum)

 
6.1 • Kary wymierzane są przede wszystkim na podstawie niniejszego systemu kar.
 

 • 6.1a ▫ Systemowi kar podlegają jednakowo wszyscy użytkownicy forum, o czym mowa w punkcie 1.1.
 • 6.1b ▫ Kary użytkownikom forum może wymierzać każdy członek zespołu Gothic 2 Online.
 • 6.1c ▫ Kary członkom zespołu może wymierzać wyłącznie Administrator.

 
6.2 • Administracja dysponuje zintegrowanym z forum narzędziem, służącym do nadawania ostrzeżeń za łamanie regulaminu. Każdy użytkownik może zobaczyć wyłącznie swoją listę ostrzeżeń.
 

 • 6.2a ▫ Najlżejszą z możliwych kar są punkty ostrzeżeń nadane użytkownikowi, a najcięższą permanentna blokada konta. 
 • 6.2b ▫ Okres ważności nadanego ostrzeżenia określany jest przez osobę, która je nadała, jednak nie może przekraczać on okresu dwóch miesięcy (wyjątkiem jest permanentna blokada na konto).
 • 6.2c ▫ Liczba ostrzeżeń sumuje się w przypadku złamania kilku punktów regulaminu w jednym poście, co zwiększa jego szkodliwość. Tak więc jeżeli użytkownik złamał więcej niż jeden punkt regulaminu, otrzyma on odpowiednią do jego szkodliwości ilość punktów ostrzeżeń.
 • 6.2d ▫ Maksymalna ilość punktów ostrzeżeń jaką użytkownik może otrzymać przed zablokowaniem możliwości swobodnego publikowania postów wynosi 2 (20%).
 • 6.2e▫ Maksymalna ilość punktów ostrzeżeń jaką użytkownik może otrzymać przed czasowym zablokowaniem konta wynosi 4 (40%). Otrzymanie 10-tego punktu (100%) jest jednoznaczne z otrzymaniem permanentnej blokady na konto.
 • 6.2f ▫ Próby ominięcia blokady konta w trakcie odbywania przez użytkownika kary będą podstawą do nadania bana permanentnego.

 
6.3 • Łamanie regulaminu w zależności od stopnia szkodliwości wiąże się z następującymi reperkusjami:
 

 • 6.3a ▫ Użytkownicy publikujący nieregulaminowe treści na forum otrzymywać będą odpowiednią do poziomu szkodliwości swojego czynu ilość punktów ostrzeżeń, a nieregulaminowa treść przez nich opublikowana zostanie bezzwłocznie usunięta z forum.

 
6.4 • Nieregulaminowe treści zawarte w avatarach użytkowników forum będą bezzwłocznie usuwane przez zespół, a użytkownicy zostaną poinformowani o takim działaniu otrzymując przy tym odpowiednią do poziomu szkodliwości liczbę punktów ostrzeżeń.
 
6.5 • Kolor pisanych przez Administratorów adnotacji ma kolor czerwony, a kolor adnotacji pisanych przez resztę zespołu - zielony. 
 

 • 6.5a ▫ Zabrania się użytkownikom używania wyżej wymienionych kolorów w swoich wypowiedziach.
 • 6.5b ▫ Zabrania się użytkownikom odpisywania pod adnotacją dodaną przez członka zespołu. W razie obiekcji co do otrzymanej przez użytkownika kary, należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za jej wystawienie.
 • 6.5c ▫ Zabrania się użytkownikom usuwania adnotacji dodanych przez członków zespołu.

 
 

Postanowienie Końcowe
Zarówno działanie na szkodę projektu Gothic 2 Online jak i naruszanie praw autorskich
skutkować będzie permanentną banicją na wszystkich płaszczyznach projektu.
Link to comment
Share on other sites

 • Jaskrowy changed the title to Regulamin Forum
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...