Gothic Online Forums

Full Version: Utwór na dzień
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
= )
Jakoś mnie tak naszło nostalgicznie na Gothica, gdzie muzyka ma ponadczasowe brzmienie Wink

(15.10.2015, 18:20)Sative Wrote: [ -> ]
Ambitnych nut słuchasz <_<